Bondeungdomslaget i Molde

Bondeungdomslaget (BUL) i Molde vart skipa 13. desember 1933. Det er eit lokallag av Noregs Ungdomslag (NU) og fylkeslaget Nordmøre og Romsdal Ungdomslag (NRU). Laget har hatt allsidige aktivitetar, men konsentrerer seg no om folkedans. Laget eig ei hytte på Skaret og har eit aktivt forhold til Reknes Ungdomshus.

Tillitsvalde og kontaktpersonar etter årsmøtet 3.12.2014 og seinare konstituering:

VervNamn og e-postAdresseTelefonMobil
Leiar Sørstien 32, 6411 Molde   905 67 621
Nestleiar Sørstien 51, 6411 Molde 71 21 54 98 416 29 502
Kasserar Nøisomhedsv. 41 D, 6419 Molde 71 21 55 76 901 49 819
AU-medlem Nerlandsvegen 14 A, 6416 Molde 71 21 50 60 484 95 951
1. vara til AU Farstadbakken 2, 6414 Molde 71 25 73 58 977 33 156
2. vara til AU Sørstien 32, 6411 Molde   975 69 189
Styremedlem, representant for hyttenemnda Bokfinkv. 29, 6425 Molde   906 77 264
Danserettleiar Bokfinkv. 29, 6425 Molde   473 92 112
Utleigesjef for BUL-hytta Fannestrandv. 27, 6415 Molde 71 25 37 74 971 07 140

For å sende e-post til nokon på lista, klikk på namnet. (Verkar det ikkje, så sjekk om nettlesaren din støttar Javascript.)

Adresse for papirpost: Postboks 341, 6401 Molde.

BUL er med i Frivilligregisteret i Brønnøysund og Grasrotandelen. Organisasjonsnummer: 993 469 467.

Medlemspengar frå og med 2010: kr. 350, medrekna medlemskap i NU og NRU. Den som er medlem i NU gjennom eit anna lokallag, betaler kr. 80. Halv kontingent for ungdom under 26 år. Bankkonto: 9650.09.70364.

Her kan du lese lova (vedtektene) for BUL etter endringane på årsmøtet 2013. Sjå også vedtektene for nemndene i BUL. Det var mange nemnder den gongen laget var mest aktivt. No er det berre leiklaget og hyttenemnda som er i drift.

Les også lista over medlemmer i styret 1983-2006 og medlemmer i hyttenemnda 1959-2006. Det er Arild Horrstad som har samla tabellane over tillitsvalde.

Oppdatert 26.3.15

Reknes Ungdomshus

BUL bruker framleis Reknes Ungdomshus, men har sidan 17. juni 2013 ikkje ansvar for den daglege drifta. Huset har sin eigen nettstad for informasjon og bestilling.

4.10.14